Atrapa o teu futuro

TUTORIA CICLO FORMATIVO

RECURSOS

 

Para realizar o itinerario formativo podes optar por dous tipos de recursos:

1. Recursos en liña: visita as seguintes páxinas

  • ¿Que non quero ser de maior?¿Que me gusta facer?¿De que maneira o quero facer?¿Que sei facer?¿Que podo facer?

http://www.eligeprofesion.org/pro_005.asp?ipag=5&ini=a

http://www.eligeprofesion.org/pro_006.asp?ipag=6

  • ¿Canto quero gañar?

http://www.tusalario.es/main

  • Portais que conteñen información sobre formación: relativos a información para estudantes de ciclos formativos, bacharelato, sobre graos, saídas profesionais, etc.

- Ciclos formativos de grao medio:

http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral-admision

http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html

- Bacharelato:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/bachillerato.html

- Ciclos formativos de grao superior:
http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html

http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Folletos/2013/transporte_e_mantemento_de_vehiculos_opt.pdf

- Saídas laborais con título de FP relacionado con automoción:
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/index.php

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligeProfesion/Automocion/

- Saídas laborais sen o título de graduado en ESO, Oposicións e traballo por conta allea:
Oposicións: http://www.oposiciones.de/oposiciones.htm

Traballo por conta allea: http://www.opcionempleo.com/empleo-jovenes-sin-graduado.html

- Programas de formación e emprego:

http://vimeo.com/53494808

http://traballo.xunta.es/listaxe-de-especialidades-formativas?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_X5By&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_X5By_content=%2Fopencms%2FTraballo%2FContidos%2FEspecialidadesFormativas%2Flistado_especialidades_central.html

- Probas de acceso aos estudos posteriores: SELECTIVIDADE:
http://dl.dropboxusercontent.com/u/49703194/Bachillerato/Esquema%20resumen%20selectividad.pdf

http://ciug.cesga.es/index.html

- Graos relacionados co sector do automóbil:
http://www.nebrija.com/carreras-universitarias/ingenieria-automovil/grado-ingenieria-automovil.php

http://www.educaweb.com/curso/grado-ingenieria-mecanica-159371/

http://www.educaweb.com/curso/grado-ingenieria-electrica-162257/

http://www.educaweb.com/curso/grado-ingenieria-sistemas-tic-epsem-upc-barcelona-presencial-152718/

- Notas de corte: http://www.elpais.com/especial/universidades/titulacion/notas/ingenieria-mecanica/261/#mod-buscador

 

 2. Recursos fóra de liña: libros e outros recursos.

Acode á Biblioteca do centro e ollea o que alí teñen que poida ser útil para elaborar o teu traballo, tales como: artigos en revistas, Cd-Roms, programas informáticos de Orientación académica e profesional...

 

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)