Atrapa o teu futuro

TUTORIA CICLO FORMATIVO

EVALUACIÓN

A avaliación será individual dacordo co papel que desempeñaches. Todo será avaliado, mesmo como foi feita a busca e como se lograron alcanzar os obxectivos.
Para iso puntuaranse os seguintes aspectos:
1. Participación na busca de información, elaboración do traballo e presentación oral.
2. Uso de información relevante e concisa
3. Corrección ortográfica e sintáctica.
4. Finalización das tarefas.
5. Deseño do documento.
6. Claridade e coherencia na presentación oral.
7. Utilización de materiais audiovisuais.
8. Utilización das ferramentas informáticas.

Para valorar a vosa presentación utilizarase o seguinte documento:

Valoración da Presentación Oral
O teu nome ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puntúa cada categoría dacordo á seguinte escala: 9-10 = excelente, 7-8 = moi ben, 5-6 = ben, 3-4 = satisfactorio, 1-2 = pobre, y 0 = insatisfactorio

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)