School's magazine

INGLES PRIMARIA

TASK

La feina que han de fer els alumnes és: en grups de cinc, escriuran cada setmana (grup per grup) a la revista, les activitats que es fan en el centre setmanalment per a que es pugui llegir la revista del centre on-line. Cada article ha d'estar escrit en anglés i en català per a millorar el nivell d'anglés del centre, i a la vegada per a que tots els pares i mares puguin entendre el què és fa al centre setmanalment. 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)