School's magazine

INGLES PRIMARIA

PROCESS

Cada setmana hi haurà un grup encarregat de la revista, escollit pel professor, que a dues hores d'anglés visitarà les altres classes per a veure què fan, i si alguna de les classes ha realitzat una excursió o una visita a algún museu es farà una entrevista amb alumnes de la classe que la ha fet per a poguer sortir a la revista.

Un cop acabada aquesta feina, es repartirà entre els membres del grup la feina d'escriure els articles que aniran a la revista, traduïr-los a l'anglés (tasca en la qual ajudarà el professor de la matèria) i es publicaran al blog de la revista de l'escola.

Aquesta feina s'acabarà cada divendres abans de l'hora de sortida del centre, per a que el professorat pugui revisar les entrades que s'han realitzat a la revista.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)