UNA BICICLETA ÉS UNA MÀQUINA?

CIENCIAS NATURALES PRIMARIA

PROCESO

 Activitat 1: Investigueu sobre les màquines, amb l'ajuda dels enllaços de l'apartat de recursos, resoleu les diferents preguntes i activitats que es plantegen a continuació i anoteu a la llibreta les respostes.

 

1.1- Lllig el TEXT-1 sobre les máquines i ompli la GRAELLA-RESUM  per tindre una primara idea sobre el món de les màquines

1.2. Què és una màquina simple? Anomena les principals tipus de màquines simples

1.2.- I una màquina complexa? anomena les principals tipus de màquines complexes i explica la que penses que és més útil.

1.3.- Fes una llista amb cinc màquines simples-cinc complexes i explica-les breument.



Activitat 2:
  Les palanques i els plans inclinats

 

2.1.Explica els tipus de palanques, dibuixa'ls i assenyala les seves parts.

2.2 Fes una llista d'objectes que actuïn com palanques.

2.3.Utilitzant una regla de fusta o una petita taula tracta d'aixecar una pila de llibres. Canvia el punt de suport, apropant o allunyant dels llibres. Quan fas menys esforç?

2.4 .Explica els plans inclinats i fica 4 exemples



Activitat 3: Altres tipus de màquines

3.1.Com funcionen les politges?

3.2 Què és un engranatge?

3.3. Quan fas menys esforç: pujant un cos penjat a una corda o tirant d'una politja?



Activitat 4: Les Ferramentes o eines

 

4.1. Escriu el nom d'eines que coneguis i explica per a què serveixen.


4.2.Escriu cinc recomanacions per al maneig segur de les eines

4.3. Fes una llista amb cinc dels principals invents de la història de la Humanitat segons la teua opinió, indica la data i inventor i per què penses que és un dels invents més importants de la història.