UNA BICICLETA ÉS UNA MÀQUINA?

CIENCIAS NATURALES PRIMARIA

EVALUACIÓN

En el resultat final existirà una nota per al grup i una altra individual. Es valorarà:

1. El dossier escrit individual (la llibreta).  La informació haurà de ser clara i concisa. Es cuidarà l'ortografia, el vocabulari i la sintaxi. La inserció de fotos, imatges... que il·lustren el treball.   45%
 
2. Un test final del projecte.15%
 
3. El treball en grup de gravació de vídeo sobre la cura d'algun dels elements dels ecosistemes  i fitxa guió correctament cumplimentada 30%
 
4. L'actitud i l'aprofitament  del temps en la cerca i selecció  d'informació a l'aula d'informàtica 10%