OS CASTELOS MEDIEVAIS

CIENCIAS SOCIALES PRIMARIA

EVALUACIÓN

Agora que xa tedes toda a información necesaria, debedes organizala e redactar en LibreOffice un traballo final. Para avaliar esta webquest utilizaremos as seguintes táboas:

1. Autoavaliación do traballo en grupo (enchede a táboa).

 

 AUTOAVALIACIÓN SI ÁS VECES NON
Mantiven un comportamento axeitado en clase.      
Visitei as páxinas web que debía.      
Escoitei e respectado as opinións dos meus compañeiros.      
Acheguei ideas para conseguir avanzar o traballo.      
Revisei o meu traballo antes de entregalo.      
Esforceime na elaboración do traballo e participei en clase.      

 

2. O profesor para avaliar terá en conta os seguintes aspectos:

 AVALIACIÓN DO PROFESOR/A BEN REGULAR REVISAR
A busca foi completa      
A organización da información foi adecuada      
A cantidade de información foi adecuada      
A calidade da información foi adecuada      
Traballamos en equipo      
Organizamos ben o tempo      (Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)