Petra, unha das marabillas do mundo.

CIENCIAS SOCIALES PRIMARIA

AVALIACIÓN

Cando teñades a ficha cuberta e revisada entregarédela para ser avaliada pola mestra. A puntuación máxima que se pode obter é de 10 puntos, repartidos así:

  • Respostar a todas as preguntas correctamente---------------------6 puntos
  • Respostar á metade das preguntas correctamente---------------2 puntos
  • Respostar correctamente menos da metade das preguntas--0 puntos
  • Usar maiúscula e punto cando corresponda--------------------------2 puntos
  • Presentación clara, limpa e con letra lexible--------------------------2 puntos

Fixádevos ben nestes aspectos antes de entregar a ficha.

Asegurádevos de que puxestes os vosos nomes.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)