EDAT MITJANA

HISTORIA INFANTIL Y PRIMARIA

TAREA

Aquest projecte està repartit en tres activiats.

1. Fer una piràmide per a representar els diferents estrats socials.

2. Realitzar una cerca d'informació i especilaització sobre un dels temes proposats: poble, castell, monestir, catedral i ciutat.

 

3. Fer una presentació oral en grup de la informació que heu trobat.