ES BUSQUEN BIOTECNÒLEGS

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

TAREA

Un nou membre del personal d’investigació ha de ser bo buscant informació per internet. Podeu usar la informació que recopileu (de fonts fiables!) a més de la que vos proporcione en el material de la pestanya 'Recursos'.

La Prova de Selecció es realitzarà en dos fases: 

 1. Una part del treball de investigador es assistir a conferències i exposar els resultats en públic. A més, en un equip de investigació s’ha de treballar amb moltes persones, i molt diferents a tu. La primera prova consistirà en avaluar eixa capacitat de treball en equip, mitjançant una presentació en grup de 4-5 persones. No pot haver dos treballls que tracten sobre el mateix tema, per tant, poseu-se’n d’acord!. A banda dels temes que es proposen, si algú té un interès especial pot proposar un nou. Les bases de la exposició i el que es va a avaluar estan en l’apartat de avaluació. Els temes que podeu escollir son:
  1. Obtenció de transgènics
  2. Clonació d’ADN
  3. Clonació reproductiva
  4. Clonació terapèutica: cèl·lules mare
  5. PCR (Reacció en cadena de la Polimerasa)
  6. Les tisores moleculars: CRISPR/Cas9

Del tema que escolliu heu de explicar, com a mínim, els següents items:

 • Un poquet de historia de com va sorgir la tècnica o esdeveniments importants relacionats, qui la va crear, quan...
 • En què consisteix, com s’utilitza, quina es la seua funció...
 • Quines aplicacions te en:

o   Medi ambient

o   Agricultura i ramaderia

o   Salut humana

o   Industria

 • Conseqüències que pot tindre a curt o llarg termini (socials, ambientals, per a la salut) i la ètica de usar o no eixa tecnologia (pros i contres)
 1. A més del treball en equip, un bon investigador ha de tindre grans coneixements. Per això, a la fi de cada exposició (últims minuts) tots fareu un examen tipo test. Este examen l’elaborarà cada grup per a la resta de la classe. De esta manera, es podrà avaluar--- la capacitat critica i de síntesi del grup, i el que han après la resta d’investigadors presents en la conferència.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)