EDAT MITJANA

HISTORIA INFANTIL Y PRIMARIA

RECURSOS

1. POBLE
Activitat 3: Explica què és el feudalisme.

 

 

 

 

 

2. LA CATEDRAL
Activitat 2: Busca informació sobre els diferents artesans. (més sobre els artesans)


Activitat 3: A l’edat mitjana hi va haver dos estils per fer les construccions. Busqueu informació sobre l’estil romànic i l’estil gòtic.

 

3. EL MONESTIR


Activitat 2: Explica quin és el paper de l’església a l’Edat Mitjana.

Activitat 3: En una de les entrades al monestir hi ha un grup de persones pagant el
delme eclesiàstic
. (més informació sobre el Delme). Esbrina què és, qui el pagava i amb quins productes es pagava.

 

 

4. EL CASTELL
Activitat 2: Busqueu informació sobre cadascuna de les parts del Castell.

Activitat 3: En el Castell hi ha molta gent! Classifiqueu les persones que habiten al Castell en tres grups i expliqueu qui són.
1. Família propietària
2. Defensors
3. Servents i altres oficis

 

5. LA CIUTAT
Activitat 2: Què és un gremi? Qui forma la burgesia? (més sobre la burgesia)


Activitat 3: Al centre històric de moltes ciutats actuals hi ha carrers amb aquests noms.: carrer dels paraires, carrer dels pellaires, carrer dels escudellers, carrer dels boters. Qui creus que hi vivia a aquests carrers durant l’Edat Mitjana?
Coneixes carrers de Girona amb noms semblants.

 

En aquest enllaç podeu saber si el vostre cognom prové d’alguna antiga família i quin era el vostre escut familiar.

ESCUT FAMILIAR