Potenciar les TIC a les escoles

INFORMATICA UNIVERSIDAD

PROCESO

PARTICIPANTS:

-Nins d'entre 5 fins a 12 anys.

GRUPS:

- Grups de 3 a 4 nins en els de manco edat (5-7 anys).

- Grups més grossos de 6-7 infants,( amb nins d'entre 8 a 12 anys).

Tasca a fer:

- Abans de posar-se amb l'ordinador hauran de saber què cercar i què investigar, en el cas dels petits se'ls oferiran unes instruccions més clares. Cercaran que l'animal que representa la seva aula ( aula dels dofins, dels cavalls) si l'aula té una professió, serà el de una professió. Un cop sabem el que cercar, anam per torns a escriure el nom de l'animal. Sempre s'anirà rotant i cada nin podrà tocar el que no ha fet (escriure, dibuixar, imprimir, guardar,etc).

En el cas dels infants més grans, s'alegirà un tema en veu alta ( per tal de promoure la interacció entre ells i el diàleg). Un cop el.legit, es realitzarà el mateix procediment que en els petits, però una mica més el.laborat, en el que tot el trobat s'haurà de sintetitzar en un resum, entre el grup, i després compartir el que han après amb els seus companys.

 

 

 

 

 

 

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)