EDAT MITJANA

HISTORIA INFANTIL Y PRIMARIA

PROCESO

1. POBLE

Activitat 1: Identifica cadascun d’aquests elements a la làmina “EL POBLE”.
1. Boscos
2. Església
3. Hort familiar
4. Castell
5. Pastures
6. Farga o forn de forja
7. Molí
8. Conreus del Castell
9. Cases de camperols


Activitat 2: Busqueu informació sobre què obtenien els camperols de cadascun
d’aquests llocs i expliqueu-ho.


Activitat 3: Explica què és el feudalisme.

 

 

2. LA CATEDRAL
Activitat 1: Col·loca els nombres d’aquests oficis al lloc correcte a la làmina “LA CATEDRAL”.
1. Vitrallers
2. Picapedrers
3. Fusters
4. Escultors
5. Pintors
6. Ferrers
7. Recaptadors


Activitat 2: A l’edat mitjana hi va haver dos estils per fer les construccions. Busqueu
informació sobre l’estil romànic i l’estil gòtic.

 

3. EL MONESTIR

Activitat 1: Identifica cadascun d’aquests elements a la làmina “·EL MONESTIR”.
1. Església
2. Hostatgeria
3. Claustre
4. Escriptori i biblioteca
5. Infermeria
6. Cuina
7. Menjador
8. Dormitoris
9. Rebost
10. Hort
11. Estables

Activitat 2: Explica quin és el paper de l’església a l’Edat Mitjana.

Activitat 3: En una de les entrades al monestir hi ha un grup de persones pagant el
delme eclesiàstic. Esbrina què és, qui el pagava i amb quins productes es pagava.

 

 

4. EL CASTELL

Activitat 1: Identifica cadascun d’aquests elements a la làmina “EL CASTELL”.
1. Fossat
2. Torre de l’homenatge
3. Pont llevadís
4. Camí de ronda
5. Muralla
6. Torre de guaita
7. Merlets
8. Pati d’armes

Activitat 2: Busqueu informació sobre cadascuna de les parts del Castell.

Activitat 3: En el Castell hi ha molta gent! Classifiqueu les persones que habiten al
Castell en tres grups i expliqueu qui són.
1. Família propietària
2. Defensors
3. Servents i altres oficis

 

5. LA CIUTAT

Activitat 1: Localitza els edificis i els espais principals a la làmina “ LA CIUTAT”.
1. Catedral
2. Plaça del mercat
3. Ajuntament
4. Muralla
5. Barris extramurs


Activitat 2: Què és un gremi? Qui forma la burgesia?


Activitat 3: Al centre històric de moltes ciutats actuals hi ha carrers amb aquests noms.: carrer dels paraires, carrer dels pellaires, carrer dels escudellers, carrer dels boters. Qui creus que hi vivia a aquests carrers durant l’Edat Mitjana?
Coneixes carrers de Girona amb noms semblants.