TODOS CONTRA O ACOSO ESCOLAR

TEMAS TRANSVERSALES PRIMARIA

Guía Didáctica

1) Obxectivos da área ou áreas implicadas.

2) Contidos.

3) Distribución temporal prevista.

4) Os coñecementos previos que deberían posuír os alumnos.

5) Material previsto (ordenadores, programas, lapis, et.).

6) Organización do espazo (tanto para o traballo con ordenadores, como para os debates, creación de cartaces, gravacións, ensaios, et.).

7) A mellor organización dos grupos de traballo.

8) Recursos complementarios para o profesor (ferramentas, utilidades, documentos, libros, etc.).

9) Necesidade ou non de contar co apoio doutros profesores.

10) A implicación de diferentes áreas.


Para calquera comentario ou suxestión poden enviar un e­mail ao enderezo que aparece no pé de páxina.

Atallos de teclado

Están habilitados atallos de teclado que axilizan a navegación da páxina web. Para poder utilizalos, aplicamos a combinación de teclas:

  • Firefox (versión 2.0 y superiores): Alt + maiúsculas + tecla de atallo
  • Netscape, Mozilla Firebird, Firefox (versións anteriores á 2.0), Internet Explorer (versións anteriores á 4.0): Alt + tecla de atallo
  • Internet Explorer (versións e superiores á 4.0): Alt + tecla de atallo + Intro
  • Opera: maiúsculas + Esc
  • Para usuarios MacOS: Ctrl + tecla de atallo.

i: Introdución, t: Tarefa, p: Produto, r: Recursos, e: Avaliación, c: Conclusión y g: Guía Didáctica