Potenciar les TIC a les escoles

INFORMATICA UNIVERSIDAD

EVALUACIÓN

Es farà una avaluació inicial, durant el procés i al finalitzar la tasca, per poder observar si ha hagut qualque mancança informativa en quan al funcionament de les TIC, la manera de posar-ho en marxa, la recerca d'informació,etc.

D'aquesta manera es pot modificar o millorar qualque activitat que no ha estat del seu gust o la metodologia que s'ha utilitzat.

La seva avaluació també ens serveix per veure si el nin o nina més tímid/a s'integra millor dins del grup, si la persona amb discapacitat física es sent més autònoma i sense barreres, si la col.laboració i participació dels infants ha estat tot un èxit, etc.

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)