TODOS CONTRA O ACOSO ESCOLAR

TEMAS TRANSVERSALES PRIMARIA

AVALIACIÓN

 

O traballo realizado será avaliado segundo os criterios que aparecen na seguinte rública. A cualificación estará entre 0 e 10.

 

  Sobresaliente Notable  Suficiente Insuficiente

1.- Seguimento dos pasos da webquest

2,5

Segue detalladamente os pasos indicados na webquest.

2

Salta un dos pasos indicados na webquest.

1,5

Salta dous ou tres dos pasos indicados na webquest.

0/1

Non fai o traballo ou faino sen ter en conta o que se propón na webquest.

2.- Actitude, esforzo e interese na realización da webquest

2

Traballa ben pero necesitou algunha chamada de atención.

2

Traballa ben pero necesitou algunha chamada de atención.

1,5

Descéntrase con frecuencia e ten numerosas condutas disruptivas pero responde ben ás chamadas de atención.

0/1

Molesta aos demais. Non desenvolve o seu traballo. Non atende ás correccións do profesor.

3.- Presentación do traballo final

2,5
O traballo está moi ben presentado: boa estruturación do espazo, boa ilustración. Creatividade.

2

Presentación correcta pero con pouca creatividade e con estética mellorable.

1,5

Presentación pobre: mala disposición do espazo, imperfección notable no deseño e disposición dos elementos.

0/1

Moi mala presentación: traballo desordenado, antiestético ou ausencia de traballo.

4.- Contido

2,5

O contido é moi adecuado: Recolle perfectamente as ideas principais para entender o acoso escolar e as pautas correctas para facrlle fronte na escola. Está moi claro e moi ben estruturado.

2

Contido aceptable: recolle as principais ideas principais sobre o acoso escolar, pero non do modo máis claro e concreto posible.

1,5

Non recolle bastantes das ideas principais para entender o acoso escolar e tamén das pautas que cada quen debe seguir para erradicalo da escola.

0/1

Non realiza o traballo final ou ben as ideas que recolle sobre o acoso escolar son claramente insuficientes ou moi mal expresadas.