MICROORGANISMES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN

 

MICROORGANISMES

Els microorganismes són éssers vius que només es poden observar amb un microscopi òptic o electrònic. Pertanyen a tres regnes: moneres, protoctists i fongs.

Són molt importants per diverses raons:

- Perquè causen malalties, com la grip o la malària (microorganismes patògens).

- Perquè tenen un paper molt important a la natura, ja que es dedique a descompondre la matèria orgànica morta.

- Perquè són beneficiosos per a l'espècie humana, com els llevats, que participen en la fabricació del vi i de la cervesa, o d'altres microorganismes que fabriquen medicaments per curar diverses malalties humanes.

La ciència que estudia els microorganismes s'anomena Microbiologia i el primer científic que els va estudiar va ser el francés Pasteur, al segle XIX.

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)