A Guerra Fría

CIENCIAS SOCIALES SECUNDARIA

TAREA

Cada grupo deberá buscar dentro do apartado de recursos os enlaces correspondentes ao tema que vai tratar.

 

Grupo 1: Bloques militares.


Grupo 2: OTAN.


Grupo 3: Países non aliñados.


Grupo 4: Conflitos durante a guerra fría.


Grupo 5: A revolución neoliberal.


Grupo 6: China.

 

Grupo 7: O fin da guerra fría.

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)