Introducció a l'àlgebra

MATEMATICAS SECUNDARIA

TAREA

Per grups de 4-5 persones heu de realitzar una investigació per poder respondre a totes les preguntes que se vos planteja.

 

Cada grup formarà un equip de detectius/investigadors que indagarà a través dels recursos que vos plantege per a buscar la informació requerida i arribar a unes conclusions.

 

Al final haureu de realitzar una presentació de 5 minuts per grup on explicareu la investigació realitzada. 

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)