BIOGRAFÍAS DO SÉCULO XIX

GEOGRAFIA E HISTORIA SECUNDARIA

TAREA

a) Cada un dos grupos deberá elexir un personaxe:
1. Unha campesiña rusa.
2. Un clérigo galego.
3. Unha nobre austríaca.
4. Un crioulo hispanoamericano.
5. Un mineiro galés.
6. Un avogado francés.
7. Unha escrava norteamericana.
8. Un emigrante irlandés.
9. Un oficial do exército prusiano.
10. Un comerciante veneciano.


b) Agora deberedes relacionalo, con xeito, cun dos seguintes acontecementos:
1. Proclamación do Imperio Napoleónico 1804.
2. Constitución de Cádiz de 1812.
3. Invasión francesa de Rusia 1812.
4. Congreso de Viena 1815.
5. Restauración de Fernando VII 1823.
6. Independencia Hispanoamericana 1808-1824.
7. Revolta Cartista en Newport, 1839.
8. Abolición da Servidume en Rusia, 1861.
9. Primeira Asociación Internacional de Traballadores de 1864.
10. Guerra de Secesión Norteamericana, 1861-1865.Batalla de Sadowa 1866.
11. Construcción do Ferrocarril transoceánico en EUA 1860-1869.
12. Guerra Franco-Prusiana 1870-1871.
13. Conferencia de Berlín,1885.
14. Colonización do Porto de Massawa en 1885.
15. Guerra Hispano-Estadounidense 1898.
16. Desamortización de Mendizábal, 1836.


c) Abride o procesador de textos Open Office e creade un documento nomeado co personaxe elexido.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)