Ocio y tiempo libre

SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

TAREA

Per al desenvolupament del curs aprendrem a treballar tant en grup com individualment, amb materials innovadors, recursos clàssics i noves tecnologies. Es treballaran aspectes teòrics i pràctics i es desenvoluparà una valoració final tant de l'alumne com del professor.

Ver las imágenes de origen

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)