Flora de les Illes Balears

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

TAREA

Els ambients alterats com els camps de conreu, les voreres de camí i els parcs són llocs on creixen nombroses plantes ("males herbes"). Se us demana que realitzeu un herbari físic de com a mínim 10 plantes. A cada plec d'herbari heu d'incloure el nom de l'espècie (nom comú i la nomenclatura binomial), la data de la recolecció, l'ambient (vorera de camí, parcs, lloc alterat, etc) i el vostre nom. 

Com més ambients recolecteu millor, sempre anant en cura de no entrar en propietats privades.

Un exemple de plec d'herbari seria el següent:

Imatge relacionada

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)