L’ATMOSFERA I EL CLIMA

CIENCIAS SOCIALES PRIMARIA

TAREA

 

A CONTINUACIÓ, PODEU DESCOBRIR LES MISSIONS QUE TENIU QUE COMPLETAR ENTRE TOTS ELS MEMBRES DEL VOSTRE EQUIP...

MISSIÓ 1:

1. QUÈ ÉS L´ATMOSFERA? 

2. DESCRIU LA COMPOSICIÓ DE L´AIRE.

3. PER QUANTES CAPES ESTÀ FORMADA L´ATMOSFERA?

4. COM ES DIUEN CADASCUNA DE LES CAPES?

5. EXPLICA QUÈ SUCCEÏX EN CADA UNA.

6. PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA CAPA D´OZÓ? QUÈ PASSARIA SI NO EXISTIRA?

MISSIÓ 2:

1. QUÈ ÉS L´EFECTE HIVERNACLE?

2. QUINS GASOS SÓN ELS RESPONSABLES DE QUE ES PRODUIXCA?

3. QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ QUE S´ALTERE LA COMPOSICIÓ DE GASOS DE L´ATMOSFERA?

 MISSIÓ 3:

1. QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE TEMPS ATMOSFÈRIC I CLIMA? RAONA LA REPOSTA.

2. QUINS ELEMENTS TENIM QUE ESTUDIAR PER A CONÉIXER EL TEMPS ATMOSFÈRIC D´UN LLOC?

3. QUINS SÓN ELS INSTRUMENTS QUE MESUREN ELS SEGÜENTS ELEMENTS DEL TEMPS ATMOSFÈRIC?

- Humitat de l’aire:            - Vent:               - Precipitacions:                   - Pressió atmosfèrica:                            - Temperatura:

4. EXPLICA COM ES PRODUÏXEN LES PRECIPITACIONS.

 images

MISSIÓ 4:

1.  QUINS SÓN ELS FACTORS CLIMÀTICS?

2. QUÈ ÉS LA LATITUD?

3. QUÈ ÉS LA ALTITUD?

4. COM INFLUÏXEN LA LATITUD I L’ALTITUD EN EL CLIMA D’UN LLOC? COM VARIA LA TEMPERATURA?

5. COM INFLUÏX LA MAR EN EL CLIMA D’UN LLOC?

6. COM INFLUÏX EL TIPUS DE RELLEU D’UN LLOC EN EL SEU CLIMA?

 

MISSIÓ 5:

1. QUÈ ÉS LA METEOROLOGIA?

2. PER A QUÈ S’UTILITZEN ELS MAPES DEL TEMPS?

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)