Flora de les Illes Balears

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

RECURSOS

El següent vídeo vos explica en detall com realitzar un herbari:

https://www.youtube.com/watch?v=klU7kSOGxOs

D'altre banda disposau d'un herbari virtual, que podeu emprar per comprovar les plantes que heu trobat:

http://herbarivirtual.uib.es/

 

El més comú és que no coneixeu les plantes, per això sempre us podeu ajudar entre vosaltres i demanar a altres si coneix el nom de la planta. Si realitzau fotografies es poden mostrar al professor perquè vos ajudi a identificar la planta.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)