UN PASEO POLA BIBLIA

RELIGION SECUNDARIA

PROCESO


Agora vouche dar os puntos de investigación:


1. Qué é a BIBLIA: significado, partes, libros...
2. Proceso de elaboración: tradicións de como se escribíu, línguas orixinais...
3. Cómo se busca un texto na Biblia
4. O Canon da Biblia: qué significa, por qué estes libros e non outros, cantidade de libros que hai nas distintas biblias das distintas confesións cristiás...
5. O índice da biblia: Escribe tódolos libros coa súa abreviatura e agrúpalos por temática.
6. As citas bíblicas: para que serven, pon exemplos con diferentes combinacións e explica o significado

Non tes por qué facer o traballo simplemente contestando ás preguntas. Non son máis que unha guía para que investigues e toques todos os puntos que se piden mais podes facelo na orde que prefiras. Tamén pensa que non vas facer un tratado sobre a Biblia, simplemente recolle a información máis relevantes e que ti entendas e saibas explicar