Flora de les Illes Balears

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

PROCESO

En botànica, un herbari és una col·lecció d'espècimens de plantes, o parts de plantes, preservades, dessecades, identificades i acompanyades d'informació crítica sobre el lloc de col·lecció, nom vulgar i usos. Aquesta col·lecció, en general, representa la flora, o patrimoni vegetal, d'un territori concret. 

Per tal d'aconseguir aquest procés de dessacació de les plantes, s'hauran de seguir els següents passos:

-Primer haurem d'aconseguir dos taulells de fusta, papers de diari i paper de cuina (que absorveixi bé l'aigua).

-Un cop hem recolectat les mostres vegetals les col·locam entre una capa de paper de cuina i vàries capes de paper de diari.

-Repetim aquest procés tantes vegades com mostres vegetals hagem recol·lectat.

-Col·locam tots els plecs que hem realitzar sobre un taulell de fusta i sobre els plecs situam l'altre taulell.

-A continuació posem algún material pesat sobre la fusta per a què excerceixi pressió i els vegetals alliberin aigua.

-Els primers dies es important anar canviant els papers molt sovint (cada 2 dies) degut que les plantes alliberaran aigua i pot provocar l'aparició de fongs que faran malbé les mostres. Després d'aquest període més delicat es poden deixar el vegetals amb el mateix paper fins que quedi completament dessecat (unes 3 setmanes, depenent de la mostra).

-Un cop la mostra es troba completament dessacada s'aferra a una cortolina blanca emprant cinta adhesiva transparent o cola blanca. És important realitzar aquesta passa amb molta cura de no fer malbé la mostra. 

-Un cop aferrada es completa la fitxa del vegetal.

-De manenera opcional es pot guardar cada cartolina dins una funda plastificada per protegir millor la mostra.

 

A la part de recursos teniu un enllaç a un vídeo de com realitzar la dessecació dels vegetals.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)