L’ATMOSFERA I EL CLIMA

CIENCIAS SOCIALES PRIMARIA

PROCESO

PER A PODER COMPLETAR CADA UNA DE LES MISSIONS HI HA QUE RESPONDRE A TOTES LES PREGUNTES QUE SE VOS HAN PLANTEJANT EN L´APARTAT DE "TAREAS".

PER A RESPONDRE CORRECTAMENT, TINDREU QUE INVESTIGAR I BUSCAR  EN DIFERENTS VÍDEOS QUE LA SENYO VOS DEIXARÀ A LA VOSTRA DISPOSICIÓ EN L´APARTAT DE "RECURSOS".

IMPORTANT!!! NO PODEU PASSAR DE MISSIÓ SI NO ESTÀ TOTALMENT COMPLETADA!!!! 

EL TREBALL FINAL CONSISTEIX EN ENTREGAR TOTES LES MISSIONS COMPLETADES. A MÉS, CADA GRUP EXPLICARÀ A LA RESTA DE COMPANYS EL QUE HAN TROBAT. 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)