LA CIUTAT CEL·LULAR

CIENCIAS NATURALES PRIMARIA

PROCESO

  Activitat 1: Cerqueu informació, feu un esquema i les activitats sobre els apartats següents:

  •  La cèl·lula ( què és i característiques: forma i mida)
  • Funcions dels éssers vius.
  • Éssers vius: unicel·lulars i pluricel·lulars.
  • Activitats   1 y 2 del document de text

 

 Activitat 2: Cerca informació , escriu i dibuixa a la llibreta en format de fitxa:

  • Estructura de les cèl·lules: Quines són les parts de la cèl·lula? Quina funció fa cada part? Com són?
  • Dibuix  de les parts d'una cèl·lula

 

Activitat 3: Quina diferència hi ha entre una cèl:lula vegetal i una animal? Explica ambdues.

  • Tipus de cèl·lules: procariotes i eucariotes (animals i vegetals).
  • Dibuxa una cèl·lula animal i un altra vegetal

Activitat 4:  Explica cóm  poden classificar-se els essers vius segons es nombre de cèl·lules. cèl·lula. Organització dels éssers pluricel·lulars: teixits, òrgans, aparells o  sistemes i  organismes.