Letras Galegas 2017: Carlos Casares

LINGUA E LITERATURA GALEGA PRIMARIA

PROCESO

Imaxe realizada pola autora da WQA realización desta webquest será individual i en gran grupo.

 • Segundo: Por parellas, buscaredes imaxes na rede, da súa vida e obra, de tamaño grande que iredes descargando na carpeta Carlos Casares/Imaxes de Dropbox.
 • Terceiro: Formaredes tres grupos co alumnado da clase:
  • Debuxantes. Farán unha caricatura xigante para o cartaz. Podedes usar a PDI do aula para marcar a caricatura.
  • Escritores: Montarán o texto da vida e obra.
  • Fotógrafos: Seleccionarán as mellores imaxes e retocaranas con Pirxl para imprimir e colocar no cartaz.
   • Elaborarán unha imaxe cos acontecementos que marcan a súa vida e obra co programa wordle.
 • Para saber máis:
  • Web oficial sobre Carlos Casares
  • Real academia Galega.
 • Cuarto.Unha vez que teñades todo o material necesario para realizar o cartaz formaredes dous grupos:
  • Un irá á aula de plástica a montar o cartaz co material dispoñible.
  • Outro creara a curta, coas imaxes e texto seleccionados, empregando a conta de Webvideo do cole.
 • Unha vez rematado o traballo montaremos o gran cartaz na entrada do colexio e faremos accesible o vídeo coa conta Aurasma do cole de realidade aumentada.