Introducció a l'àlgebra

MATEMATICAS SECUNDARIA

EVALUACIÓN

 

La valoració del treball realitzat tindrà en compte els següents aspectes: Participació dels membres del grup en la recerca d’informació, elaboració del treball i presentació oral.

Correcció de conceptes matemàtics

Profunditat aconseguida en les respostes a les qüestions de la tasca

  • Correcció ortogràfica i sintàctica
  • Disseny del document
  • Claredat i coherència en la presentació oral
  • Utilització de materials audiovisuals
  • Utilització de les ferramentes informàtiques

El model a través del qual es portarà a terme l’avaluació del treball és el següent: 

EvaluacióWebquest

A més, també tindreu que realitzar una autoavaluació i així avaluar-vos vosaltres mateixos mitjançant la següent taula:

-AutoevaluacióWebquest

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)