Aparell Digestiu i Circulatori

CIENCIAS NATURALES PRIMARIA

EVALUACIÓN

 

Aquesta tasca s'avaluarà en dos blocs:                                                                                                                                                                                                                              

  • El primer bloc és individual i té en compte la participació de cadascú en la recerca de la informació que s'avaluarà amb una rúbrica. I, a més, al final de cada sessió haureu d'escriure que heu après aquell dia. 

 

  • El segon bloc, en canvi, valora el treball en grup. És a dir, la cohesió del grup, la solució dels problemes que se'n puguin derivar, si heu repartit les tasques per igual... Aquesta part també s'avaluarà amb una rúbrica. 

 

Per grups haureu d'exposar la vostra conclusió en un màxim de 10 minuts. L'equip que guanyi obtindrà una ajuda pel pròxim aparell. 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)