UN PASEO POLA BIBLIA

RELIGION SECUNDARIA

AVALIACIÓN

Agora vai o que será o resultado final do traballo pola miña parte. Que qué vou valorar:

1. O contido do traballo: a calidade do mesmo

2. Como empregaches as "fontes bibliográficas", ou neste caso as fontes en internet que che facilitei así coma outras que empregaras e que non están aquí

3. A claridade do recollido, se fixeches unha estrutura do traballo ordenada (portada-índice-corpo do traballo-conclusión-fontes consultadas e bibliografía, etc)

4. Se demostras interese e fas o teu traballo seriamente terás un resultado máximo

5. O cómputo final da cualificación será sobre 5 puntos.

Ánimo