Letras Galegas 2017: Carlos Casares

LINGUA E LITERATURA GALEGA PRIMARIA

AVALIACIÓN

AUTOAVALIACIÓN DO ALUMNADO

Agora que xa rematastes a tarefa, ides avaliarvos vos mesmos, para saber se traballastes adecuadamente ou non:

AUTOAVALIACIÓN
  1 2 3 4 5
Comportácheste ben na aula durante a realización da webquest.          
Visitaches as ligazóns recomendadas na orde establecida.          
Gustouche esta actividade e pasáchelo ben facéndoa.          
Escoitaches e respectaches as opinións dos teus compañeiros de clase.          
Achegaches ideas pertinentes na posta en común.          
Realizaches as tarefas encomendadas nos prazos establecidos.          
Esforzácheste na elaboración do traballo.          
Revisaches o traballo despois da posta en común e antes de entregalo.          
Participaches na realización e exposición da presentación.          
Coidas que lograches adquirir coñecementos básicos sobre o escritor Carlos Casares.          

 

Imaxe realizada pola autora da WQ

Baremo:

00 a 29 puntos=mellorable
30 a 39 puntos=ben
40 a 50 puntos=moi ben
O galo de Antioquía

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS TAREFAS

Unha vez presentados os traballos na aula, avaliarase:

  • O traballo en equipo: Capacidade do alumnado para levar a cabo a tarefa traballando en grupo.
  • Elaboración do material: Avaliarase tamén o resultado do traballo.
  MOI BEN (5 puntos) BEN/REGULAR (3 puntos) MELLORABLE (1 puntos)
TRABALLO COOPERATIVO Amosan respecto polas ideas de cada un e comprométense coa calidade do traballo. Amosan respecto polas ideas de cada un e algúns comprométense coa calidade do traballo. Discuten ou non respectan as ideas dos outros. O traballo non é feito por todos os membros do grupo.
PREPARACIÓN Trae sempre todo o material preciso e está listo para traballar. Case sempre trae o material preciso e está listo para traballar. A menudo esquece o material e non está listo para traballar.
USO DE INTERNET Usa todas as ligazóns suxeridas e navega facilmente e sen asistencia. Usa algunhas das ligazóns suxeridas e navega sen problemas. Necesita axuda e asistencia para empregar os enlaces suxeridos.
EXPRESIÓN ESCRITA Frases ben elaboradas e vocabulario abundante. Frases elaboradas e vocabulario adecuado. Frases simples e vocabulario escaso.
ORTOGRAFÍA E GRAMÁTICA Sen erros gramaticais e ortográficos. Algúns erros gramaticais ou ortográficos. Moitos erros gramaticais ou ortográficos.
CONTIDOS A información é correcta, clara e precisa. Unha gran porcentaxe da información é correcta, clara ou precisa. Hai varios erros na información do traballo.
PRESENTACIÓN

É un traballo atractivo.
Emprega imaxes atractivas e sons.
O cartaz ten realidade aumentada.

É un traballo relativamente atractivo.
Emprega imaxes e sons.

Non é nada atractivo.
Non emprega imaxes ou sons.
Non ten realidade aumentada.

ORGANIZACIÓN Cartaz con títulos, subtítulos e texto moi claros. Información con títulos, subtítulos e texto claros. Información pouco organizada.
PRESENTACIÓN ORAL Interesante e moi ben presentada Certos problemas na presentación pero mantén o interese da audiencia. Mal presentada e non logra manter o interese da audiencia.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Participa con propostas orixinais no tema tratado na Conclusión. Participa no tema tratado na Conclusión. Non participa nos temas tratados como Conclusión.

 

O galo de Antioquía

Baremo:

00 a 29 puntos=mellorable
30 a 39 puntos=ben
40 a 50 puntos=moi ben
O galo de Antioquía