Ocio y tiempo libre

SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

CONCLUSIÓN

A través d'aquest curs es pretén capacitar a l'alumnat per a poder desenvolupar l'educació mediambiental, a més d'obtenir les pautes d'actuació necessàries per a dur a terme aquest tipus d'ensenyament en els diferents contextos en els quals pot aparèixer. A més li prepara per a gestionar el temps d'oci del grup aplicant tècniques de resolució de conflictes, comunicació i dinamització des d'una perspectiva *psicoeducativa i recreativa.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)