UN PASEO POLA BIBLIA

RELIGION SECUNDARIA

CONCLUSIÓN

Espero que este traballo te anime a ver que a Biblia é un grande mundo con moitas curiosidades e que a súa lectura, manexo e aprendizaxe non é como estudar un libro de lectura doutras asignaturas senon un gran libro escrito fai máis de 2000 anos pero que aínda segue tendo unha actualidade ao día de hoxe

Non esquezas que a Biblia é unha grande biblioteca pero que non pretende, de seu máis dáos,  datos históricos, literarios ou de outras índoles... A Biblia é, ante todo, un libro sagrado. É o Libro Sagrado da experiencia dun pobo pequeno (Israel) e despois dunha comunidade (primeira Igrexa), tamén pequena, que teñen de común cómo Deus vai intervindo na súa historia

 

Esta webquests está realizada a través de http://www.webquestcreator2.com

A imaxen da introducción de http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html

A imaxen do proceso dun powerpoint que leva por título: Como se formó la Biblia

As imaxes da tarea e recursos están tomadas do menú de arquivos de open office e dos buscadores google chrome e mozila firefox