Flora de les Illes Balears

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

CONCLUSIÓN

Aquest treball no té la finalitat d'aprendre nom de plantes, sinó més bé aprendre a realitzar un herbari i la seva importància en el camp de la botànica, acostar-se al treball de camp d'un científic i aprendre de la diversitat dels vegetals pel que fa a les fulles i les flors.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)