PROPORCIONALITAT, PERCENTATGES I INTERÈS

MATEMATICAS SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN

A la vida diària fem servir el terme PROPORCIÓ amb diferents sentits, a vegades en referim a l'armonia i estètica de les persones o coses: aquella noia està ben proporcionada. També ens podem referir en la relació entre dues variables: L'èxit d'en Miquel és proporcional a les hores que hi dedica.

A vegades, també el fem servir per a comparar fenòmens de diferents àmbits: una formiga pot aixecar 700 vegades el seu propi pes, proporcionalment equivaldria a que una persona aixeques amb el seu cap una pedra de 50 tones

També cal tenir en compte, què el tema de la proporcionalitat està directament vinculat amb la nostra vida quotidiana. Has fet algun cop un pastis, o qualsevol altra recepta?. Com vas calcular els ingredients per a les persones que se'l havien de menjar?, quant et va costar tot el material? et van fer algun descompte? 

Per això molts dels problemes que ens trovem al dia a dia els podem resoldre amb la regla de tres (diercta o inversa) i el càlcul de percentatges.

Aquesta Webquest té els següents objectius:

  • Reconèixer la relació de proporcionalitat (directa o inversa) entre dues magnituts.
  • Resoldre problemes mitjançant l'ús de la regla de tres.
  • Treballar amb percentatges des del punt de vista de la proporcionalitat per tal de resoldre problemes de la vida real
  • Resoldre problemes reals de càlcul d'interessos, capitals i temps, utilitzant la fórmula de l'interès simple.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)