Introducció a l'àlgebra

MATEMATICAS SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN

Per a la majoria de vosaltres l'àlgebra és una paraula desconeguda. Doncs bé, amb aquesta webquest aneu a averiguar de què es tracta i sobretot, per a què serveix. 

Primer vos vaig a introduir un poc en el món de l'àlgebra:

És una rama de les matemàtiques molt antiga, utilitzada per moltes civilitzacions anteriors a la nostra. És molt important gestionar adequadament l'àlgebra per a establir les bases del que seran els vostres coneixements en qualsevol altra rama d'aquesta assignatura.

Al final de la investigació que vos propose que realitzeu, sabreu què és l'àlgebra i per a què serveix. A més, vos ajudarà a entendre la importància que té l'àlgebra en la vida quotidiana. 

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)