BIOGRAFÍAS DO SÉCULO XIX

GEOGRAFIA E HISTORIA SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN

1. Esta webquest diríxese ao alumnado de 4ºESO.
2. O traballo deberá realizarse por parellas.
3. O tempo que debe empregarse é de dúas a tres sesións.
4. Esixe unhas destrezas mínimas na utilización do procesador de textos e de navegación por Internet.
5. O traballo xira arredor dun contido principal, os trocos políticos, económicos e sociais no século XIX.
6. Os obxectivos que se pretenden conseguir resúmense en dous:
• Utilizar Internet para coñecer os trocos políticos, económicos e sociais no século XIX.
• Ofrecer un material didáctico para comprobar na aula que a desaparición do Antigo Réxime, co avance do Liberalismo, foi causante da aparición de novos réximes políticos a partir dos cales se configuración o carácter de moitos Estados do mundo actual.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)