O REXURDIMENTO

LINGUA E LITERATURA GALEGA SECUNDARIA

INTRODUCIÓN

O Rexurdimento foi un deses momentos cruciais no desenvolvemento da lingua e literatura galegas polo que supuxo de toma de consciencia e tamén de aumento de produción literaria en moitos xéneros.

A través desta actividade indagaremos nas características deste período e coñeceremos os seus principais representantes.

reuxrid