L'edat contemporània

CIENCIAS SOCIALES PRIMARIA

INTRODUCCIÓN

Ara que ja coneixem els orígens de l'ésser humà i la nostra història, que comença fa 3 milions d'anys, podem centrar-nos en els fets més recents, l'Edat Contemporània.

Aquesta abasta des de 1789 fins a l'actualitat, encara que alguns historiadors assenyalen el començament d'una nova etapa situada al *rededor del 1950, marcada per la globalització i la revolució tecnològica.

En aquest tema ens centrarem en una primera part de l'Edat Contemporània, que abasta des de 1800 fins a 1900 (S.XIX).

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)