De què estàn fetes les coses?

CIENCIAS NATURALES PRIMARIA

INTRODUCCIÓN

Els planetes, les estreles, tots els cossos celestes i tots els objectes i els éssers vius de la Terra estem compostos de matèria. Fins i tot l’aire que no veiem està format per matèria.Pesa l'aire? Pesen els gasos? Què és la matèria? 
Lavoiser va ser un dels científics més importants del segle XVIII. Va idear un enginyós experiment per a demostrar que el pes d’un tros de fusta és igual a la suma del pes d’aquesta fusta cremada i el dels gasos produïts durant la combustió. Per tant, la matèria en forma gasosa també pesa.

Us heu de convertir en investigadors per a poder aclarir l'enigma sobre la matèria, les seves propietats, la forma com es pot presentar, els canvis que pot experimentar...Haureu d'investigar en grups de quatre per treballar aquest interessant tema que esperem que us agrade i encoratge per tal de seguir el vostre procés d'aprenentatge. També us convertireu en científics per a portar a terme experiments relacionats amb aquest tema.
Dos estudiantes hacen experimento científico | Vector Gratis