Història i diversitat cultural

CIENCIAS SOCIALES PRIMARIA

INTRODUCCIÓN

Un dia, Palmero estava veient un documental sobre l'Edat mitjana en la Península Ibèrica, i va descobrir que Espanya com a país no existeix des de sempre. Igual que la majoria de països actuals, a poc a poc i amb el pas de diferents pobles i civilitzacions, s'han anat formant diferents grups que van acabar per unir-se en la Península. Això el podem veure en l'actualitat, en la qual trobem elements culturals molt variats, com les diferents llengües, costums, menjars, festejos, etc. Però llavors, on es troben els nostres orígens?, d'on ve la nostra cultura?, dels qui descendim?

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)