UNA VESPRADA AL MUSEU DE BELLES ARTS

ARTE SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN

 

El Museu de Belles Arts de València o Museu de Sant Pius V és la pinacoteca més important de la ciutat de València i del País Valencià, i una de les primeres d’Espanya. Té rellevància internacional la seua col·lecció de taules gòtiques de primitius valencians (segles XIV i XV), encara que les seues joies més conegudes són l'autoretrat de Velázquez i la Mare de Déu de Pinturicchio.
Està gestionada per la conselleria de cultura de la Generalitat Valenciana
El Museu de Bellas Artes de Valencia es el referent museístic més important del País Valencià. Fundat en 1837,està format per una gran pinacoteca i un ampli fons de dibuixos i gravats, a més a més d’escultures, peces arqueològiques, fragments arquitectònics, fotografíes i arts decoratives.
L’orige del Museu está relacionatamb la Real Academia de Belles Arts de San Carlos, creat pel rei Carlos III en 1768.
 
 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)