EN DIÁLOGO COAS RELIXIÓNS DE EXTREMO ORIENTE: O HINDUÍSMO

RELIGION SECUNDARIA

INTRODUCIÓN

A través da presente webquest realizarás un  pequeno traballo de investigación sobre unha das relixións máis significativas e con máis seguidores de Extremo Oriente.

Qué non sabes cal é? Pois o HINDUÍSMO.

Para comenzar, sabes que o HINDUÍSMO é unha relixión que manifesta as súas crenzas en que todo o que nos rodea ten unha manifestación da divinidade. Por iso que no hinduísmo o respecto polo mundo natural: persoas, animais, plantas, montañas, ríos, etc., sexa fundamental y de aí teñan máis de 30.000 divinidades. Considera que todo ten o seu DHARMA: LEI UNIVERSAL DA NATUREZA

Agora ti vas ter que investigar aspectos desta relixión seguindo os pasos que vou indicar a continuación.

Presta atención