Flora de les Illes Balears

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN

1. La flora balear

La vegetació balear és mediterrània, però està condicionada per alguns aspectes com la insularitat, la manca d'aigua o la influència humana.

La vegetació natural es distribueix en funció del clima de l'illa, de tal manera que podem trobar diferents ambients clarament diferenciats:

-El bosc d'alzines

L’alzinar és un tipus d’ecosistema molt característic del clima mediterrani. És un bosc d’alzines espès i ombrívol, que reté la humitat del sotabosc, la qual cosa facilita el creixement de molts d’arbusts, herbes i fongs. A les Balears en trobam a alguns indrets humits de Mallorca i Menorca. L’alzina (Quercus ilex) és un arbre perennifoli que té les fulles dures coriàcies amb pocs estomes i amb els marges dentats; presenta sempre flors masculines i femenines separades, i després de la fecundació es forma el fruit, l’aglà. Al sotabosc de l’alzinar viuen nombroses espècies d’arbusts, entre els quals podríem destacar la mata, el llampúdol bord que és un endemisme, les esparregueres, la mareselva o xuclamel i la rogeta.

-Garrigues o màquies.

 

En indrets més secs i amb sòls menys fèrtils trobarem fàcilment aquets tipus d’ecosistema. Es dóna tant a indrets d’interior com a zones costaneres i és present a totes les illes.

 

El pi (Pinus halepensis) és en l’actualitat l’arbre més abundant a les illes Balears i de vegades pot arribar a superar els 20 metres d’alçària; a les zones costaneres ventoses sol presentar el tronc retorçut. És també un arbre perennifoli que té fulles acicularsfemenines es transformen en pinyes. Al sotabosc trobam plantes que estan molt ben adaptades a la manca d’humitat, ja que les condicions ambientals són menys humides que les dels alzinars.

 

La vegetació predominant a la garriga és de tipus arbustiu, i només hi creixen alguns arbres de forma esporàdica. La varietat de plantes que presenten aquests ecosistemes és considerable i n’hi podem trobar que també són presents a l’alzinar.

-Ecosistema de muntanya.

A les zones més altes de la muntanya, les plantes es troben en unes condicions climàtiques extremes, sotmeses ales gelades de l’hivern,als forts vents i a la intensa insolació d’estiui a la depredació dels herbívors.

Majoritàriament són arbusts i herbes. Per sobreviure als herbívors com les cabres, sovint adopten la formació d’espines, formant els “coixinets de monja”. Per protegir-se dels vents, moltes vegades adapten el seu creixement a la protecció de les roques. A més trobam una de les plantes emblemàtiques de les illes Balears, l’estepa joana, un bell arbust endèmic relativament freqüent a la Serra de Tramuntana.

-Dunes.

Entre els diferents ecosistemes que es poden trobar a la costa balear, podríem destacar el que es desenvolupa a les platges i les dunes.

L’arena dipositada per la mar és moguda pel vent, i forma dunes a la part més interior de la platja. Les plantes característiques d’aquest tipus d’ecosistema presenten adaptacions per poder suportar el vent, la salinitat i la manca d’humitat. A mesura que ens feim enfora de la mar, les condicions se suavitzen i el nombre d’espècies augmenta. Entre les plantes que trobam més a prop de la mar destaca una gramínia que és capaç de fixar l’arena de les dunes amb les seves llargues arrels, és el borró. També hi podem trobar el card marí, i una planta amb flors blanques de gran bellesa, el lliri marí.

-Medi rural.

És un medi que ha estat modificat per la producció de cultius de l'home. Aquí hi ha un gran nombre de males herbes com el llevamà, l'olivarda, la fonollassa, les ravenisses. El garrover és un arbre característic de la regió mediterrània, cultivat arreu pels seus fruits que són les garroves. A la fauna es troben els animals "domesticats".

Un altre arbre molt cultivat i freqüent a aquests ambients és l’amatler, amb unes flors molt vistoses que poden ser blanques o roses.


(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)