Per a una alimentació sana

TECNOLOGIA SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN

 

L’alimentació és un dels principals factors externs que influeix en el creixement i en el desenvolupament. Una dieta saludable contribueix a millorar la qualitat de vida i fins i tot pot disminuir la incidència de diferents patologies cròniques gràcies al paper protector d’algunes substàncies. Per contra, determinats components de la dieta constitueixen un factor de risc ja des de les primeres etapes de la vida.

L’oblit de la saviesa popular per deixar pas a un món globalitzat, fugaç i on l’important és el moment és un fet: nous avanços, nous productes, nous costums i nous estils de vida que lleven el referent històric. Llargues jornades laborals o llargues distàncies a recórrer que obliguen els pares a estar fora de casa tot el dia, dificultant així la transmissió de la tradició alimentària i donant a nens/es i adolescents la oportunitat que se’n construeixin la seva pròpia, prenent com a principal referent el que la publicitat i el màrqueting els ofereixen.

Estudis epidemiològics recents rebel·len que, en general, els hàbits alimentaris de la població adolescent catalana i espanyola són poc adequats. D’una banda, hi ha una alimentació per excés a base de productes rics en greixos i sucres alhora que deficient en verdures, llegums i peix. De l’altra, augmenta la pràctica de dietes restrictives i de la incidència de trastorns de la conducta alimentària.

L’elevada prevalença d’obesitat i la tendència a L’increment observades en els darreres 2-3 dècades va portar l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a considerar l’obesitat com una epidèmia global de conseqüències greus per a la salut. La prevenció d’aquest problema de salut, especialment entre la població infantil, s’ha convertí en una de les prioritats principals dins de l’àmbit de la salut pública en la immensa majoria dels països desenvolupats.

Aquets fets fan palesa la importància donar un coneixement fonamentat del que és una alimentació saludable: no només en el que es refereix a nutrients, sinó també en l’estructura dels àpats, la seva distribució al llarg del dia, i tot allò que influeix en la conducta alimentària.

 

Aquesta pràctica ens servirà per preparar els menús escolars dels nostres alumnes.

Hem de controlar que sigui un menú que tingui totes les recomanacions d'una alimentació sana , equilibrada, de temporada i que sigui d'una cuina mediterrània.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)