Modificación, suspensión e extinción da relación laboral

ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL CICLO FORMATIVO

INTRODUCCIÓN

  

Xa falta menos para a túa incorporación ao mundo laboral!

 

O título que vas obter ao finalizar este ciclo vai posibilitarse atopar un emprego como técnico en coidados auxiliares de enfermaría, polo tanto, debes ter presente que as condicións laborais mudan en relación a diversos factores: economía, saúde, mercado, etc.

Por este motivo, considérase importante para a túa formación e futuro que coñezas os teus deretios e obrigas como persoa traballadora, as modificacións que a empresa pode facer unha vez que asines o contrato, as alternativas das que dispós se non estás dacordo coas modificacións das condicións laborais e as contías que che coresponden en concepto de indemnización en caso de despedimento.


 

Seguramente che xurdirán moitas preguntas:

  

   
Podo solicitar un período de excedencia para coidar dun familiar ou fillo/a? Pode a empresa despedirme por ter que asistir a un xuízo? E por estar de baixa? Que podo facer se me cambian de posto de traballo? Teño dereito a cobrar algo se a empresa me despide? E se pecha definitivamente?

 

Para todas hai resposta!!!

A resolución do suposto práctico que se che propón permíteche solventar as dúbidas; tes información en relación á materia facilitarache o futuro e axudarache a que as condicións laborais das que dispoñas se axusten á legalidade e non sexan obxecto de discriminación no ámbito laboral.

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)