La biodiversitat vegetal de les Illes Balears

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN

 

 

Aquesta WebQuest va destinada als alumnes de 3r d'ESO i s'inclou dins del Bloc 3. La biodiversitat al Planeta Terra del currículum de la LOMCE. 

En referència al contingut de la WebQuest, la biodiversitat vegetal de les Illes Balears te molta importància a nivell de protecció de medi ambient i de conservació dels espais naturals de les illes. Dins de la nostra natura, ens trobam amb un gran nombre de plantes que no podem trobar en cap altre indret del món (aquestes es denominen endemismes). 

Per aquest motiu, és important conéixer les plantes pròpies de l'illa, i ser capaços de reconeixer-les quan sortim al camp (per exemple, durant una excursió amb els amics).

L'objectiu d'aquesta activitat, per tant, serà prendre contacte amb distintes espècies de plantes endèmiques de les illes balears, saber on les podem trobar, i aprendre quines utilitats culinàries o medicinals poden tenir, o bé si són tòxiques.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)