O acento con función diacrítica

LINGUA E LITERATURA GALEGA SECUNDARIA

TAREFA

Contexta as seguintes cuestións:

-Pensas que aínda é preciso o uso do til con función diacrítica? Por qué?

-Fai unha listaxe das palabras  que non son nin artigos nin preposicións nin contraccións que co acento mudan o significado

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)